SSL - Samordnat Systematiskt Ledningssystem

 
 
SSL är ett datorstöd för att hantera det systematiska arbetsmiljö och säkerhetsarbetet på arbetsplatsen. Inom SSL hanteras frågor rörande hälsa, miljö, kvalitet och säkerhet på arbetsplatsen. Systemet består av moduler för arbetsmiljö, brandskydd samt incidenthantering. För att dra störst nytta av systemet så rekommenderar vi att använda hela systemet med de olika modulerna, men det går att använda enbart arbetsmiljö eller brandskydd. Systemet finns i tre olika nivåer för att bättre kunna anpassas till våra kunders olika behov och ambitionsnivå.
 
SSL är avsett att vara ett stöd i det dagliga arbetet med verksamhetens miljö och säkerhet. Datorverktyget samlar den grundläggande informationen om byggnader, inventarier och organisation och hjälper dig bygga upp rutiner och ett ramverk av regler och instruktioner som passar för just er verksamhet.
    
-- PDSACirkel.jpg
Själva grunden i systemet baseras på Arbetsmiljöverkets koncept SAM - systematiskt arbetsmiljöarbete
 
 
SSL Arbetsmiljö
Modulen Arbetsmiljö underlättar ert arbete med att upprätthålla en trygg och säker arbetsmiljö. 
 
 
 
SSL Brandskydd
Brandskyddsmodulen fokuserar på det interna brandskydds och säkerhetsarbetet. 
 
 
 
SSL Incidenthantering
Hanterar alla stora och små incidenter/tillbud för att förebygga och ta lärdom.  
 
SSL Behörighet
Som tillägg finns en behörighetsmodul. Med denna kan olika typer av rättigheter sättas för att säkerställa att inte känsliga uppgifter sprids.
 
 
 
-- Kollage Professional.jpg