SSL Professional - för dig som vill lite mer

 

Om du har en större verksamhet och/eller en högre riskbild rekommenderar vi den nya nivån SSL Professional. Det är ett avancerat men ändå lättanvänt ledningsstöd innehållande alla SSL moduler och många fler funktioner än Standard-produkten.

 

SSL Professional är ett komplett ledningsstöd för dig som är engagerad i uppbyggnaden och  bevarandet av en trygg och säker arbetsplats där alla trivs och mår bra. I förhållande till SSL Standard innehåller SSL Professional fler och mer avancerade funktioner och passar dig som har lite högre krav på ditt ledningssystem.

SSL Professional sammanställer grundfakta kring er verksamhet vilket ger ett effektivare och ett mer övergripande system. SSL Professional fokuserar på att hitta alla risker och brister i verksamheten och i lokalerna för att kunna förebygga och åtgärda att olycksfall och ohälsa uppstår.

 

-- Kollage Professional.jpg

Börja gärna med att ta fram grundinformationen som till exempel fastighetsuppgifter, organisationen och ansvarsfördelningen. Inventera därefter lokalerna för att se vilken utrustning och vilka risker som föreligger. Resultatet av detta ger en bild över vilka åtgärder som bör vidtas, det kan vara regler och rutiner som ska tydliggöras, skydd som ska anskaffas eller utbildningar.

 

Läs mer om SSL Professional.