SSL Incidenthantering

 -- SkadaUtokad_PersonskadaBlan.jpg

I SSL Incident läggs fokus på att registrera och följa upp alla skador och tillbud som inträffar för att sedan dra lärdom om vilka risker som finns och hur de kan åtgärdas och förebyggas. Viktigt är att även försöka få med även de tillbud som inte resulterar i en skada, för att undvika att det inträffar igen.

 

I SSL Incident läggs alla fakta kring tillbudet in om inblandade personer och inventarier, vad som hänt, var det skedde, vad som utlöste händelsen och vilka skador som blev följden. Komplettera gärna informationen med bilder, externa dokument samt kostnadsberäkning.  

SSL Professional innehåller även underlag för blanketter till Försäkringskassan, Polisen och Arbetsmiljöverket.

 

-- StatistikSkada.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Läs mer om SSL Incident.