SSL Arbetsmiljö

 

-- PDSACirkel.jpg

En bra och arbetsmiljö med friska och glada medarbetare vill vi alla ha, men det finns många faktorer som spelar in. SSL Arbetsmiljö är ett datorstöd som hjälper dig i det dagliga arbetet med att både skapa och bibehålla en säker och hälsosam arbetsmiljö. SSL hanterar de risker och brister som upptäcks så att de i möjligaste mån kan förebyggas. SSL är utformat efter Arbetsmiljöverkets koncept för ett systematiskt arbetsmiljöarbete - kallad SAM.

 

   

I SSL Arbetsmiljö kan du till exempel arbeta med;
 • Organisation
 • Policy, mål och ansvar
 • Inventarier
 • Ansvarsfördelning/Gränsdragningslista
 • Instruktioner, regler och rutiner
 • Drift- och underhållsinstruktioner
 • Checklistor och enkäter
 • Löpande kontroller
 • Handlingsplaner, åtgärdsplaner
 • Utbildningar och övningar
 • Dokumentarkiv 
    

-- InventarierSAM.jpg

 

-- ParmgeneratorSAM.jpg

   

Läs mer om SSL Arbetsmiljö.