SSL-systemets nivåindelning

 

Vi har valt att dela upp SSL i tre olika nivåer, SSL Standard samt SSL Professional. Vår erfarenhet av kunder både på IBK och SSL är att beroende på verksamhetens storlek, inriktning och ledningens ambitionsnivå så ser önskemålet på vad ett datorstöd ska innehålla  helt olika ut. 

 

Enkelt uttryckt så är SSL Professional avsett för dig som har ambitionen att bedriva ett effektivt arbetsmiljö- och säkerhetsarbete för alla delar av verksamheten och gärna med hjälp av ett smidigt datorstöd - helt enkelt vill lite mer! 

SSL Standard innehåller allt grundläggande som du behöver för att kunna hantera ett systematiskt brandskyddsarbete för en lite mindre verksamhet utan särskild riskbild.

För kommuner och större koncerner finns också en tredje nivå, SSL Enterprise, som förutom alla funktioner i Standard och Professional även har en konsolideringsstruktur för att hantera ett större antal objekt.

 

 -- SSLnivaer.png