SSL Brandskydd

 

Bränder och brandtillbud är vi alla rädda för, såväl hemma som på arbetet. En stor del av arbetsmiljöarbetet är inriktat på att förebygga brand och se till att säkerheten är så hög som möjligt. De flesta lokaler och verksamheter har redan skydd som brandsläckare med mera - men sitter släckarna på rätt ställe, är utrymningsplanerna uppdaterade och vet personalen hur släckaren ska användas?

 

Med datorstödet SSL Brandskydd får ni kontroll på hur ert brandskydd mår och kan därefter besluta om vilka åtgärder som behöver vidtas. Vi rekommenderar att ni börjar med att göra en nulägesanalys för verksamheten: plocka fram alla basfakta om fastigheter och inventarier som ska matas in i systemet samt personaluppgifter (titel, utbildning, ansvar osv) om de som ingår i brandskyddsorganisationen. Se också över vilka regler, rutiner och policy som finns sedan tidigare.

 

-- LopandeKontroller.jpg  -- Ritningar.jpg

 

 

Läs mer om SSL Brandskydd.