Välkommen till Åre Software

 

Vi utvecklar datorstöd för er som arbetar med att bygga upp och upprätthålla en trygg intern arbetsmiljö. Vår största produkt heter SSL - Samordnat Systematiskt Ledningssystem och innehåller moduler för Arbetsmiljö,Brandskydd och Incidentrapportering. 

I vår verksamhet ingår även webbproduktion samt konsulttjänster.

 

 

 

 

-- Kollage Professional.jpg